Bibliografia

 1. Altkorn Jerzy: Podstawy marketingu. Instytut Marketingu, Kraków 1996
 2. Dietl Jerzy: Marketing. PWE, Warszawa 1985
 3. Forsyth Patrick: Marketing dla niewtajemniczonych. Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1996
 4. Grzegorczvk Wojciech: Marketing bankowy. Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 1994
 5. Grzegorczyk Wojciech: Reklama i promocja usług bankowych. Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 1996
 6. Grzegorczyk Wojciech: Strategie marketingowe banków. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 7. Harasim Janina: Nowe tendencje w dystrybucji usług bankowych. W: “Bank i Kredyt” nr 12/1997.
 8. Kaczmarczyk S.: Badania marketingowe – metody i techniki. PWE, Warszawa 1995
 9. Kotler Philip: Marketing – analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola. Gebethner & Ska, Warszawa 1994

10.Krzyżkiewicz Zygmunt: Rozliczenia pieniężne. Vademecum bankowe. Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 1992

11.Krzyżkiewicz Zygmunt: Podręcznik do nauki bankolwości. Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 1996

12.Muszyński Michel: Wakacje z CD-ROM-u. W: “Rzeczpospolita – Businessman Magazine” nr 7/1997

13.Nicholls Richard Floyd:  Promocja i sprzedaż usług bankowych. Instytut Naukowo-Wydawniczy Olympus CEiRB, Warszawa 1997.

14.Rydel M. [red.]: Węzłowe problemy marketingu. Gdańsk 1991

15.Sznajder Andrzej: Sztuka promocji. W: “Rzeczpospolita – Businessman Book”, Warszawa 1993

16.Sztucki Tadeusz: Promocja, reklama, aktywizacja sprzedaży. Placet, Warszawa 1995

17.Wiśniewski Piotr, Wójcik Bogdan: Bankfurt. W: “Polityka-Finanse”
nr 12/1997

18.Żurawik Barbara i Wojciech: Marketing bankowy. PWE, Warszawa 1995

19.Daszkowska M.: Usługi. Produkcja, rynek, marketing, PWN, Warszawa 1998

20.Garbarski L., Rutkowski I., Wrzosek W. : Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy, PWE, Warszawa 1998

21.Grzegorczyk W.: Strategie marketingowe banków, PWN, Warszawa 1999

22.Kall J.: Reklama, PWE, Warszawa 1999

23.Kałużny S., Kałużna H.: Bankowiec i Klient. Technologia, kultura, etyka, CSW Kwantum, Warszawa 1996

24.Kramer T.: Podstawy marketingu, PWE, Warszawa 1998

25.Zemler Z.: Public relations. Kreowanie reputacji firmy, Poltex, Warszawa 1995

26.Żurawik B., Żurawik W.: Marketing bankowy, PWE, Warszawa 1995

27.Głowacki R.: Przedsiębiorstwo na rynku, PWE, Warszawa 1992

28.Kaczmarczyk S.: Badania marketingowe. Metody i techniki, PWE, Warszawa 1995

29.Mała encyklopedia ekonomiczna, PWE, Warszawa 1998

30. Niestrój R.: Zarządzanie marketingiem. Aspekty strategiczne, PWN, Warszawa 1997


POZYCJE KSIĄŻKOWE:

 1. Binkowski P., Beeck H., Innowacje bankowe: instrumenty terminowego rynku finansowego, Poltext, Warszawa 1998.
 2. Bury A., Karty płatnicze, CeDeWu, Warszawa 1999.
 3. Dobosiewicz Z., Bankowość, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003.
 4. Głogowski E., Munch M., Nowe usługi finansowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.
 5. Góral L., Karlikowska M., Koperkiewicz-Mordel K., Polskie Prawo Bankowe, Wyd. Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2001.
 6. Grzegorczyk W., Marketing bankowy, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 1999.
 7. Grzywacz J., Współpraca przedsiębiorstwa z bankiem, Difin, Warszawa 2003.
 8. Grzywacz J., Podstawy bankowości, Difin, Warszawa 2002.
 9. Jaworski W. L. (red.), Bankowość. Podręcznik akademicki, Poltext, Warszawa 2001.
 10. Jaworski W.L., Krzyżkiewicz Z., Kosiński B., Banki – rynek, operacje, polityka, wyd. VII, Poltext, Warszawa 1998.
 11. Krzyżkiewicz Z., Podręcznik do nauki bankowości, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 1994.
 12. Krzyżkiewicz Z. Rozliczenia pieniężne – vademecum bankowe, Poltext, Warszawa 1999.
 13. Krzyżkiewicz Z. Operacje bankowe – rozliczenia i ewidencja, Poltext, Warszawa 1996.
 14. Maziota J., Elektroniczne instrumenty płatnicze, Branta, Bydgoszcz-Poznań 2003.
 15. Mazurkiewicz L., Marketing bankowy, Difin, Warszawa 2002.
 16. Mishkin F.S., Ekonomia pieniądza, bankowości i rynków finansowych, PWN, Warszawa 2001.
 17. Opolski K., Jakość w banku, CeDeWu, Warszawa 2000.
 18. Osowy P., Egzekucja z rachunku bankowego, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2000.
 19. Pobierajło J., Bankowość elektroniczna. Stan i perspektywy rozwoju, Fundacja Edukacji i Badań Bankowych, Warszawa 1998.
 20. Smaga M., Karty płatnicze, Zakamycze, Kraków 1998.
 21. Solarz J.K., Rozwój systemów bankowych, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 1996.
 22. Swoboda U., Bankowość detaliczna: strategie marketingowe i procesy zarządzania, Centrum Doradztwa i Wydawnictwa, Warszawa 2000.
 23. Szpringer W., Marketing bankowy, Difin, Warszawa 2001.
 24. Świderski J., Podstawy operacji bankowych, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 1998.
 25. Walkiewicz R., Usługi bankowości inwestycyjnej w aspekcie ich konkurencyjności z tradycyjnymi produktami bankowymi, SGH, Warszawa 2002.
 26. Żurawik B. i W., Marketing usług finansowych, PWN, Warszawa 1999.

POZYCJE CZASOPIŚMIENNE:

 1. Bury W., Nowa usługa – Pekao24, „Bankier”, nr 7-8/2002.
 2. Kozłowski P., ABC bankowości elektronicznej, „Bankier”, nr 4/2001.
 3. Opolski K., Podstawy marketingu bankowego, „Bank i Kredyt”, nr 12/1995.
 4. Sawicka J., Karty płatnicze – wygoda i nowoczesność, „Bankier”, nr 2/2002.
 5. Zawieja A., Pekao24 – bank w komputerze, „Lider”, nr 10/2002.

MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE:

 1. Eurokonto Junior. Regulamin Banku Pekao S.A., Warszawa 2002.
 2. Eurokonto OK. Regulamin Banku Pekao S.A., Warszawa 2002.
 3. Eurokonto Akademickie. Regulamin Banku Pekao S.A., Warszawa 2003.
 4. Katalog produktów i usług bankowych. Centrala Banku Pekao S.A., Warszawa 2000.
 5. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe. Dziennik Ustaw nr 140 poz. 939.
 6. Pakiet Eurokonto Plus, Warszawa 2003.
 7. Pakiet Pomocniczy do Eurokonta. Regulamin Banku Pekao S.A., Warszawa 2003.
 8. Prospekt emisyjny Akcji Banku Pekao S.A., rozdział I, Warszawa 2000.
 9. Prospekt Emisyjny Banku Pekao S.A., Warszawa 2002.
 10. Prospekt informacyjny Eurokonto. Strzał w dziesiątkę, Warszawa 2000.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *