Bibliografia

  1. Altkorn Jerzy: Podstawy marketingu. Instytut Marketingu, Kraków 1996
  2. Dietl Jerzy: Marketing. PWE, Warszawa 1985
  3. Forsyth Patrick: Marketing dla niewtajemniczonych. Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1996
  4. Grzegorczvk Wojciech: Marketing bankowy. Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 1994
  5. Grzegorczyk Wojciech: Reklama i promocja usług bankowych. Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 1996
  6. Grzegorczyk Wojciech: Strategie marketingowe banków. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
  7. Harasim Janina: Nowe tendencje w dystrybucji usług bankowych. W: “Bank i Kredyt” nr 12/1997.
  8. Kaczmarczyk S.: Badania marketingowe – metody i techniki. PWE, Warszawa 1995
  9. Kotler Philip: Marketing – analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola. Gebethner & Ska, Warszawa 1994

10.Krzyżkiewicz Zygmunt: Rozliczenia pieniężne. Vademecum bankowe. Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 1992

11.Krzyżkiewicz Zygmunt: Podręcznik do nauki bankolwości. Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 1996

12.Muszyński Michel: Wakacje z CD-ROM-u. W: “Rzeczpospolita – Businessman Magazine” nr 7/1997

13.Nicholls Richard Floyd:  Promocja i sprzedaż usług bankowych. Instytut Naukowo-Wydawniczy Olympus CEiRB, Warszawa 1997.

14.Rydel M. [red.]: Węzłowe problemy marketingu. Gdańsk 1991

15.Sznajder Andrzej: Sztuka promocji. W: “Rzeczpospolita – Businessman Book”, Warszawa 1993

16.Sztucki Tadeusz: Promocja, reklama, aktywizacja sprzedaży. Placet, Warszawa 1995

17.Wiśniewski Piotr, Wójcik Bogdan: Bankfurt. W: “Polityka-Finanse”
nr 12/1997

18.Żurawik Barbara i Wojciech: Marketing bankowy. PWE, Warszawa 1995

19.Daszkowska M.: Usługi. Produkcja, rynek, marketing, PWN, Warszawa 1998

20.Garbarski L., Rutkowski I., Wrzosek W. : Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy, PWE, Warszawa 1998

21.Grzegorczyk W.: Strategie marketingowe banków, PWN, Warszawa 1999

22.Kall J.: Reklama, PWE, Warszawa 1999

23.Kałużny S., Kałużna H.: Bankowiec i Klient. Technologia, kultura, etyka, CSW Kwantum, Warszawa 1996

24.Kramer T.: Podstawy marketingu, PWE, Warszawa 1998

25.Zemler Z.: Public relations. Kreowanie reputacji firmy, Poltex, Warszawa 1995

26.Żurawik B., Żurawik W.: Marketing bankowy, PWE, Warszawa 1995

27.Głowacki R.: Przedsiębiorstwo na rynku, PWE, Warszawa 1992

28.Kaczmarczyk S.: Badania marketingowe. Metody i techniki, PWE, Warszawa 1995

29.Mała encyklopedia ekonomiczna, PWE, Warszawa 1998

Niestrój R.: Zarządzanie marketingiem. Aspekty strategiczne, PWN, Warszawa 1997

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *